برو یک فرمانده بیاور

رسانه های آلمان در پی شکست پنج بر دو بایرن برابر وردربرمن خواستار تغییرات در ترکیب اصلی این تیم شدندپس ازثبت ابن نتیجه رسانه های تصویری ونوشتاری آلمان از یورگن کلینزمن خواستند بسرعت تغییراتی درایجاد کند.شبکه تلویزیونی آلمان در برنامه یکشنبه در گزارشی عنوان کرد:عدم حضورفرمانده ورهبرانی همانند الیور کان و میشائیل بالاک در بایرن سبب شد تا اینک تیم تحت رهبری یورگن کلینزمن جوان و بی تجربه باشد. بهتر است کلینزمن سراغ بازیکنانی را در تیمش بگیرد که که خاصیت شبیه این دو بازیکن بزرگ و سابق مونیخی ها را داشته باشد.به اعتقاد گزارشگر این کانال بایرنی ها اینک باوجود بازیکنان خوب و آینده دار فرماندهی خوب در اختیار ندارند. در کنار این توصیه گروهی از رسانه ها خواهان اصلاحات در خط دفاعی بایرن شدند و برخی نیز مشکل حال حاضر بایرن را در درون دروازه جایی که میشائیل رنسینگ حاضر است می دانند

/ 0 نظر / 4 بازدید