عوام فریبی فوتبالی تا کجا!

بحث، بحث مدیران و اشخاصی است که با ادعاهای آنچنانی و با ژست های سینمایی و با فرافکنی ها و حرکت های ناگهانی رو به جلو سعی دارند با شعور هواداران فوتبال بازی کنند در حالی که نمی دانند درست را نادرست قالب کردن به اذهان هواداران حتی خودی هم نوعی عوام فریبی زود گذر است که دوام اش در ادامه همان حیا کن و رها کن های است که بعد از هر نتیجه ضعیف در روی سکوها گریبان خودشان را می گیرد.

نباید این نکته را فراموش کنیم که این نقص بزرگ نشات گرفته از تراژدی فوتبالی است که مدیران اش با عوام فریبی بیشتر و بهتر می توانند بر صندلی مدیریت آن تکیه زنند. باور کنید بحث ، بحث تیمی خاص و یا رنگی خاص نیست، بلکه بحث هواداران فوتبالی است که مدیری یا مدیرانی با بهره گیری از احساسات پاک آنها در فضای دور از فوتبال و فوتبالی با عکسی فتوشاپی یا با اظهارات آنچنانی قصد دارند نادرست را درست جلوه دهند.

اشتباه نکنید، بحث امروز بحث آن عکس فتوشاپی معروف که گل سالم پرسپولیس را ناسالم جلوه می داد یا با آن اظهارات حق به جانب دو موقعیت صد در صد گل تراکتور را به محاق بردن نیست، حرف حساب این است چرا باید مدیران ما از گردن نهادن به اشتباهات خود و دیگران طفره روند و راه صراط را که همان شجاعت بیان حقیقت است را با راه میان بر به عوام فریبی متصل کنند، آیا تعبیر این کار جزء عوام فریبی و به بازی گرفتن شعور هواداران فوتبال از هر رنگی و از هر تیمی محسوب نمی شود.

روزگار بس غریبی است، گل سالم پرسپولیس در مقابل استقلال توسط آن مدیر و مدیران آفساید خوانده می شود و دو موقعیت صد در صد گل تیم تراکتور به زاویه نامناسب دوربین بسته می شود و گل تراکتور به استقلال هم در زمین انداختن جاسم کرار حل و فصل می شود و می رود پی کار خود که آخرش چه شود؟ فوتبال ما خیلی وقت است با این مدیران و با این سبک مدیریت ها در همان جایی در جا می زند که همین تیم ها در آسیا در جا زده و می زنند.

از این مدیران سوالی که مطرح است این است که آیا دیواری کوتاه تر از شعور هواداران پیدا نمی کنید که بر آنها اینگونه می تازید و عوام فریبی می کنید، گیرم که آبی، قرمز را در دربی برد و تراکتور را هم در خانه توقف کرد و عکس فتوشاپی ساخته شده هم درست بود و آن دو موقعیت گل تراکتور که یکی به گل نشست هم آفساید تحویل مردم دادید، با حقیقت چه خواهید کرد، حقیقتی که می گوید مدیریت فوتبالی، مدیر فوتبالی و البته صادق می خواهد و بس

/ 0 نظر / 9 بازدید