خرین خبر/ مجتبی شریفی از حبیب کاشانی شکایت کرد

وی در تشریح این موضوع تصریح کرد: درباره مساله پیش‌آمده با توجه به اینکه اینجانب سخنان کاشانی را در جمع هیئت رئیسه - که در شیراز برگزار شد - نشنیده بودم، اما متعاقبا در جریان سخنان ایشان قرار گرفته و بسیار متاثر شدم. از این‌رو در اولین برخورد با نماینده دایی، مراتب ناراحتی‌ام را ابراز نمودم که در آغاز با عکس‌العمل شدید ایشان روبرو شد و سرانجام با پادرمیانی حراست فدراسیون و تماسی که ملک‌آباد با دایی داشته و در ادامه به تماس تلفنی تاج و دایی با یکدیگر، معلوم شد که اظهارات ایشان خلاف واقع بوده و تحت عنوان ناپسند کذب، قرار دارد.

وی افزود: اینجانب در سخنان خود نکته‌ای افزودم و گفته‌ام که اگر مدعی هستیم می‌خواهیم در حوزه عملکردمان براساس مدل دینی عمل کنیم، اگر مرتکب خلاف واقع شویم، معلوم می‌شود که در ادعایمان صادق نیستیم و حتی اگر آنچه برخلاف واقع برزبان آورده‌ایم بنابر بر فرض محال درست بوده باشد، در این صورت چگونه عملکرد ما مصداق مدیریت دینی خواهد بود که مطلب سرمربی تیم خودمان که سخنی به ما گفته‌ است را به دیگر انتقال دهیم؛ آیا اسم این عمل سخن‌چینی نیست؟ آیا سخن‌چینی که در دین از آن به نمامی تعبیر شده گناه بزرگ نیست؟ بگذریم از اینکه تمامی شواهد دلالت بر این دارد که این سخن خلاف واقع بوده و به کلی رد قرار گرفته است. از این رو با مطلع قرار دادن هیات رییسه فدراسیون و نیز علی دایی، شکایت کیفری خود را از طریق قوه قضاییه طرح و پی‌گیری می‌کنم تا از حق خویش دفاع کرده باشم.

گویا این رفتار حبیب کاشانی که همانا چوب لای چرخ گذاشتن سرمربی اش در این فصل بوده است می رود که کار دستش دهد...

/ 0 نظر / 8 بازدید