استقلال 1 صبا باطری 3

استقلال باز هم باخت تا جمع امتیاز های این تیم از 6 بازی به4 امتیاز برسد شاگردان امیر قلعه نویی با بازی بسیار ضعیف برابر صبا به درحالی بازی راواگذار کرد که تیم استقلال نه تاکتیکی داشت نه تکنیکی!


قلعه نویی ثابت کرد که در فوتبال به جز ادعا و وعده دادن دروغین چیزی بلد نیست.قلعه نویی و دارو دسته اش (دیگر اعضائ کادر فنی)در فصل قبل مرتبا تیم ناصرخان حجازی را زیر سوال می بردن وآن تیم را از ضعیف ترین تیم تاریخ استقلال یاد می کردن از تاکتیک دفاع خطی حجازی انتقاد کردن و گفتن که این نوع تاکتیک به درد فوتبال ما نمی خورد. از نفوذ صمد مرفاوی در تیم استفاده کردن و تیم را به حاشیه کشاندن تا اسقلال بد نتیجه بگیردتا اینکه ناصر خان صمد را از تیم اخراج کرد در اینجا استقلال با بی تعصبی بازیکنان و عدم حمایت مدیر عامل به حاشیه رفت تا حجازی به زور آقایان بر کنار شد تا بعد کریمی آمد و داستان ادامه پیدا کرد تا قلعه نویی بعد از بر کناری از سرمربی گری تیم ملی بصورت رسمی از علی آبادی تقاضا حضور در استقلال را کرد که در آخر فصل قلعه نویی و دار دسته اش وارد استقلال شدن این آقا ادعا کرد که حجازی مربی نیست و هیچ وقت مربی خوبی نبوده و فقط بازیکنان را به بی تعصبی متهم میکند البته قلعه نویی حرف راست را زد چون الان استقلال با یک عده با تعصب از6 بازی 4 امتیاز دارد آقای قلعه نویی کسایی که با........وارد تیم شوند هرگز موفق نخواهند بود قلعه نویی بجای دادن قول دروغ باید از استقلال برود. مگر با رفتن به جمکران تیمی قهرمان می شود  ما نگران این هستیم که این تیم به دسته پایین تر سقوط نکند که قلعه نویی در برنامه 90 اعلام می کند ما حتما قهرمانیم. باز هم بر یک اصل تاکیید می کنم که با پارتی بازی ودس......کشی وحتی ..............آدم به جایی نمی رسد آقایی قلعه نویی چوب خدا صدا ندارد بلاها ی فصل قبل که شماازعوامل اصلی آن بودین سر خودتان آمد دیگر انسان های با تعصبی مثل حجازی و پروین پیدا نمی شود و حرف اصلی را پول و رابطه ها می زنن .تا زمانی که این مشکل حل نشود فوتبال مه پیشرفت نخواهد کرد