بازیکن مطرح و سابق فوتبال برزیل در جشن تولد خود جنجال به پا کرد و با یک مهمان دعوت شده کتک کاری کرد


رونالدو که دوشنبه گذشته 32 ساله شده بود و جشن تولد خویش را در یک کلوپ شبانه در ریدوژانیرو برپا ساخت تا همراه دوستانش تا صبح به خوشگذرانی بپردازد. اما در اواخر این مراسم وی بایکی از دعوت شدگان که از هوشیاری کامل برخوردار نبود به کتک کاری و نزاع پرداخت. در پی وقوع این حادثه اکثر روزنامه های برزیل در روز سه شنبه اقدام به انعکاس درگیری رونالدو پرداخته و در در برخی از تحلیل های خود به این نکته اشاره کردند که رونالدو در این روزها از لحاظ روحی روانی در شرایط بدی است به طوری که با کوچکترین مسئله ای به پرخاشگری می پردازد